info@labradordunyasi.com

Bize fiyattan sonra sıkça sorulan sorulardan biri “yavru bir köpek almak istiyorum, nelere dikkat etmem gerekir?” sorusudur.

labrador anne ve yavrularÖncelikle bilmeniz gereken, yavrunun kardeşleri ve annesinden 8 haftadan (2 ay) önce kesinlikle ayrılmaması gerektiğidir. Davranış bozukluğu köpeklerde rastlanabilecek en kötü problemlerin başında gelmektedir. Bir yavruyu 8-9 haftalık olmadan ayırmak sahipleniciye de geri dönülemez duygusal problemler yaşatabilmektedir.

Sorumluluk sahibi olmayan, İngilizcede “puppy mill” denilen yani yavru fabrikası olarak tercüme edilebilecek tüccar yaklaşımlı üreticiler tek bir cins yetiştirmedikleri için aynı anda 30-40 yavruya yeterli ilgi, bakım veremeyecekleri gibi bu dönemdeki masraflardan kaçınmak için de yavruları ellerinden çıkarmak isteyebilirler.
Gerçek bir aciliyet (annenin ölümü, yavrunun ileri derecede hasta olması) söz konusu olmadıkça yavruyu erken ayırmak isteyen bir kişi bunu sorumsuzluk, cehalet ve maalesef açgözlülükten yapıyor demektir.

Yeterli araştırmayı yapmamış bilinçsiz alıcılar da daha ucuz yavru alabilmek için bu yola başvurabilirler.

 

labrador kardeş yavru

Sahiplenici Bilinci
Bu aşamada sahipleniciye de bazı görevler düşmektedir. 10-15 yıl birlikte yaşayacağı bir canlıyı sahiplenmeden önce yeterli araştırmayı yapmalı, üreticinin bu konudaki tutumundan emin olmalıdır. Yavrunun doğum tarihini belgeli olarak istemeli, bunu temin edemeyen kişilerden uzaklaşmalıdır. Köpek Irkları Federasyonu (KIF) ve bağlı olduğu Fédération Cynologique Internationale (FCI) bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadırlar. FCI’nin bu konudaki manifestosunu okumak için tıklayın. Köpeklerin yetiştiricileri tarafından kötü muamele görmemelerinden emin olmak sahiplenicinin sorumluluklarındandır.
Bir yavru edinmeyi ne kadar çok isteseniz de, hayatına psikolojik, duygusal ve davranışsal olarak problemli başlayan bir köpek, günlük tekrarlanan kabus dolu bir hayat yaşamanıza sebep olabilir ve bu iki taraf için de acılı bir sürece dönüşebilir.

 

Köpeklerin gelişimindeki beş dönem
Davranış bilimcileri ve araştırmacılar köpeklerin gelişimdinde 5 dönemde ortak görüş bilrdirmektedirler:

Yenidoğan dönemi (ilk iki hafta) – Yavrular yer, uyur, kaka ve çiş yapar. Bu dönemde başka bir sosyal ilişkiye girmezler.
Geçiş dönemi (2-3 hafta) – Yavrular etraflarının farkına varmaya başlarlar, gözleri ve kulakları açılır.
Sosyalleşme Dönemi (3-13 hafta) – Yavrular sosyal çevrelerindeki diğer üyeler ile iletişime girerler, bu sırada kendi toplumlarının kurallarını ve davranışlarını öğrenirler. *Aynı dönemde – Kritik Dönem (6-13 hafta) Bu ayrı bir dönem olmayıp sosyalleşme dönemi ile iç içedir. Gelecekteki karakterlerinin temellerini oluşturacak sosyalleşme bu dönemde gerçekleşir, terbiye, teşvik, sekteye uğrama ve hatta bozulmanın olduğu dönemdir
Ergenlik (13 hafta – 6 ay) – Yavrular artık bağımsızdır ancak hala içinde bulundukları toplumun kurallarını öğrenmektedir. Bu dönemde sosyal olarak olgunlaşmamış köpeklere belli miktarda tolerans gösterilerek toplum kuralları hataları düzeltilerek öğretilir.
Yetişkinlik (yaklaşık 6 ile 8 aylıkken başlar) – Artık tamamen oturmuş karakterli köpekler topluluğun kurallarını bilmeli ve bu kurallara göre davranmalıdır. Bu kurallara uymayanlar sıkıca takip edilip rehabilite edilmelidir.
Bir dönemden diğerine geçişin aşamalı olması ve sekteye uğratılmaması gerekir.

labrador yavru oyunYavruların 6’dan 8’inci haftaya kadar önemli sosyal gelişimi
Bu iki haftada anne köpekler yavruları ile öncekinden farklı ilgilenmeye başlarlar. Yavrular artık katı mama yedikleri için emzirme dönemi biter ve bu noktada annenin görevi sadece emzirmek değil, onlara itaat, uyum, sosyal düzen ve sosyal hiyerarşi derslerini vermektir.
Eskiden annelerinin üzerine tırmanıp, onun kulaklarını kemiren yavrulara artık bu davranışların daha az tolere edilecekleri anne tarafından fiziksel olarak belli edilir. Hayatlarında ilk defa onlardan davranışsal beklentilerin olduğu, daha yüksek hiyerarşik konumdaki bir birey tarafından onlara empoze edilir. Bu dönemde anneler yavruları fiziksel olarak zorlayarak ona itaat etmelerini sağlayabilir. Bugüne kadar canlarının istediği gibi davranan yavrulardan ilk defa itaat etmeleri beklenir.
Bu dönemde yavruların doğal mizaçları da ortaya çıkmaya başlar.
Bazı yavrular diğerlerine göre daha özgüvenli ve ısrarcıdırlar. Bunlar diğerlerine üstünlük sağlayıp yemeklerden uzaklaştırabilir. Bu yavrular en gözde uyku yerlerini kendilerine seçerler, daha az baskın olan yavruların oyuncaklarını ellerinden kapabilirler.
Bazı yavrular daha az özgüvenli, daha az ısrarcılardır ve kısa zamanda diğer baskın yavruların sosyal olarak daha yüksek hiyerarşide olduklarını öğrenirler. Bu köpekler daha baskın bir güç tarafından zorlanmanın getirdiği sıkıntı ile mücadele etmeyi öğrenmek zorundadırlar.
Kardeşleri işe girdikleri bu tip sosyal hiyerarşik etkileşimler, bir köpeğin rütbe ve düzen anlayışını benimsemesi için gereken yapıtaşlarıdır. Bunlar olmadan sosyal tecrübeler yaşayan bir köpek ergenlik ve yetişkinlik çağına gerekli sosyal beceriler ve eğitim olmadan girer.

Maalesef 8 haftalık olmadan ailelerinden ayrılan yavrular, ileriki hayatlarında diğer köpekler ile nasıl iletişime gireceğini bilemez çünkü uygun olan ve olmayan davranışları birbirinden ayırmayı öğrenmemişlerdir. Profesyonel yardım bile annesi ile kardeşlerinden alacağı temel sosyalleşme eğitiminin yerini tutamaz.
Bu köpekler sakinleştirici sinyalleri nasıl okuyacaklarını bilemez ve genellikle gereğinden fazla ve ya az reaksiyon verirler. Aynı zamanda diğer köpeklere sakinleştirici sinyalleri vermeyi de bilmediklerinden korkutucu durumlar yaşayabilirler.

Erken ayrılmaya bağlı yaygın köpek davranışları ve problemler.
• Sinirlilik hali, aşırı heyecan, ağlama ve havlama.
Bu köpekler ilgi gösterildiğinde bile sakinleşmeyi beceremezler. Yeni ailesine alışma süreci sonrası bile geceleri ağlama ve havlama halleri gösterebilir. Yalnız bırakılmayı sevmezler, gergin ve endişeli hallerini üzerlerinden atamadıkları için eşyalara, çevreye ve hatta kendilerine de zarar verebilirler.
• Tuvalet eğitiminde zorlanma.
İtaat etmek ve emir almaktaki eksiklikleri tuvalet eğitiminde problemler ortaya çıkarabilir. Evin içine yapmaya alıştıklarında, dışarıda yapmaya alışmaları normalden uzun sürebilir ve kazalar her zaman yaşanabilir. Köpekler genelleme yapmayı bilmezler onlar için kurallar iki kategoriye ayrılır : HEP ya da HİÇ. Gazete ile tuvalet eğitimi bu yüzden çok uzun sürebilir.
• Çeşitli psikolojik sorunlar
Özgüven eksikliği nedeni ile yeni insanlar ve köpekler ile etkileşimlerinde korku ve utangaçlık gösterebilirler. Temel itaat eğitimine gönderip sosyalleşme fırsatları yaratsanız bile bu köpekler korku sebebi ile agresiflik gösterebilirler. Sürekli gözetim ve müdahale ile azaltmak mümkün olsa da kesin sonuç almak nadir görülür.
köpek ısırması• Isırma
 Genellikle agresiflik sonucu ısırmazlar, kendilerince kendini koruma içgüdüsü ile diğer hayvanlara ve ya insanlara saldırırlar. Korkuları o kadar yüksektir ki, önlem olarak saldırıp ısırır ve geri çekilirler.
 Diğer köpeklerin vücut dilini okuma eksikliklerinden dolayı sık sık kavgaya tutuşabilirler.

 

 

 

Bu sorunların başınıza gelmemesi için ne yapabilirsiniz?
• İnternet çağında bol bol araştırma yapmak ve eğitim almak. Maalesef veterineriniz köpeklerin sosyal ihtiyaçlarını öğrenmekte yeterli olmayabilir.
• Herkes etik ve sorumluluk sahibi olmayabilir, bunun için kendinizi donatın ve gerekli soruları sormaktan çekinmeyin.
• Sadece köpekler ile ilgili değil sorumluluk sahibi ve etik değerlere bağlı yetiştiricilik hakkında da bilgi edinin.

Sorumluluk sahibi yetiştiricilik üzerine notlar

 

 

 

Leave a Reply

UA-68994242-1